Rekisteriseloste

Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy, CV-tietokanta

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
www.ura-agentit.fi
Puh. 040 580 8181

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Harri Hoivala

3. Rekisterin nimi

Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy, CV-tietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

CV-tietokannan tietoja käytetään Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy:n asiakasyrityksien tarpeisiin sopivien työntekijöiden, asiantuntijoiden ja yritysjohdon etsimisessä. Yksityishenkilöt voivat omalla suostumuksellaan lähettää tietonsa CV-tietokantaan. (Henkilötietolaki 8§.). Tietokantaa käyttää ainostaan Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy:n henkilöstö, ja tietokantaan jätettyjä tietoja luovutetaan eteenpäin asiakasyrityksille ainostaan asianomaisen henkilön omalla luvalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka henkilö itse lähettää itsestään. Tiedot säilyvät CV-tietokannassa 24 kuukautta siitä, kun henkilö jättää tiedot tietokantaan tai päivittää niiden sisältöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CV-tietokanta on ainoastaan Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy:n sisäisessä käytössä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

CV-tietokanta on suojattu mekaanisesti palveluntarjoajan fyysisellä sekä ohjelmistopohjaisella palomuurilla. Tietokannan käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietokantaa käyttää ainostaan Rekrytointipalvelu Ura-Agentit Oy:n henkilöstö.

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriyhdyshenkilölle.